(دیدگاه 2 کاربر)

بازی اموزشی خط خط نقاشی

مهارت های که با بازی خط خط نقاشی یاد میگیری:

1- افزایش دقت و تمرکز

2- تقویت ماهیچه های ظریف دست

3- آشنایی با اشکال هندسی و اشیاء