(دیدگاه 2 کاربر)

75,000 تومان

بازی ساختنی لوله لوله 40 قطعه

مهارت های که با بازی لوله لوله یاد میگیری:

1- بهبود خلاقیت

2-افزایش مهارت های دس ورزی

3- تمرین افزایش خلاقیت

بازی ساختنی لوله لوله از بانی تویز
بازی ساختنی لوله لوله

75,000 تومان