بازی لونا

مهارت های که با بازی لونا یاد میگیری:

1- افزایش سرعت عمل

2-تمرین افزایش دقت

3- تمرین افزایش تمرکز