(دیدگاه 1 کاربر)

خرس های شگفت انگیز

مهارت های که با بازی خرس های شگفت انگیز یاد میگیری:

1- افزایش خلاقیت

2- کمک به یادگیری رنگ ها

3- یادگیری شمارش