اسباب بازی کامیون مایلر

کامیون مایلر با قابلیت متحرک بودن قسمت بار عقب کامیون مایلر

و همینطور قالبیت باز و بسته شدن درب جلو راننده و سمت شاگرد

تهیه شده از پلاستیک مرغوب