اسباب بازی کامیون میکسر

مهارت های که با اسباب بازی کامیون یاد میگیری:

1- اموزش بازی تک نفره برای کودک

2- تمرین بازی در سکوت