(دیدگاه 16 کاربر)

بازی فکری نامیرا

مهارت های که با بازی نامیرا یاد میگیری:

1- افزایش سرعت العمل

2- رفاقت و رقابت

3- مذاکره