(دیدگاه 1 کاربر)

79,000 تومان

مهارت هایی که با بازی ناشتایی یاد میگیریم:

1- برسی احتمالات مختلف : حین بازی ناشتایی میتونیم خیلی خوب احتمالات مختلفی رو برای مسله ها برسی کنیم.

2- تفکر استراتژیک : میتونیم تفکر استراتژیک رو یاد بگیریم.

3- سرعت عمل زیاد :حین بازی باید سرعت عما خودمون رو تقویت کنیم.

بازی فکری ناشتایی-بانی تویز
بازی ناشتایی

79,000 تومان