(دیدگاه 2 کاربر)

دستگاه اعصاب سنج

مهارت های که با بازی اعصاب سنج یاد میگیری:

1- افزایش ارامش ذهن

2- تمرین کنترل اعصاب