22,000 تومان

َ

بازی اسلایم نوتلا

مهارت های که با بازی اسلایم نوتلا یاد میگیری:

1- افزایش زمان بازی

2- افزایش مهارت های حرکتی

3- ضد اضطراب

خرید اسلایم نوتلا از بانی تویز
بازی اسلایم نوتلا

22,000 تومان