بازی اسلایم نوتلا

َ

بازی اسلایم نوتلا

مهارت های که با بازی اسلایم نوتلا یاد میگیری:

1- افزایش زمان بازی

2- افزایش مهارت های حرکتی

3- ضد اضطراب