60,000 تومان

َ

بازی جذاب اتللو

مهارت های که با بازی اتللو یاد میگیری:

1- افزایش ریسک پذیری

2- افزایش خلاقیت

3- تقویت مدیریت استراتژیک

خرید بازی اتللو از بانی تویز
بازی فکری اوتللو

60,000 تومان