بعد از خرید میتونی 43 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

130,000 تومان

َ

بازی آموزشی پاچینا

مهارت های که با بازی پاچینا یاد میگیری:

1- هماهنگی چشم و دست

2- تقویت تخیل

3- بهبود توجه و تمرکز

بازی فکری پاچینا

130,000 تومان