بعد از خرید میتونی 53 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

160,000 تومان

َ

بازی آموزشی پاچینا

مهارت های که با بازی پاچینا یاد میگیری:

1- هماهنگی چشم و دست

2- تقویت تخیل

3- بهبود توجه و تمرکز

بازی فکری پاچینا

160,000 تومان