(دیدگاه 2 کاربر)

اسباب بازی پله پله

مهارت های که با بازی پله پله یاد میگیری:

1- رنگ شناسی

2- اشنایی با حرکات متنوع اشیا

3- تمرین به حرکت دراوردن اشیا