(دیدگاه 1 کاربر)

َ

بازی جذاب پی شوم

مهارت های که با بازی پی شوم یاد میگیری:

1- افزایش روحیه شوخ طبعی

2- افزایش خلاقیت

3- تقویت هوش هیجانی