(دیدگاه 2 کاربر)

بازی سرعتی پیک نیک

مهارت های که با بازی پیک نیک یاد میگیری:

1- تقویت هوش ریاضی

2-اموزش و تمریین مفاهیم ابتدایی ریاضی

3- تقویت مهارت های اجتماعی