(دیدگاه 2 کاربر)

بازی جذاب پینگو

مهارت های که با بازی پینگو یاد میگیری:

1- تقویت مهارت حرکتی و تمرکز

2-بالا بردن هوش در زمینه تجسم و فضایی

3- تقویت هوش منطقی و ریاضی