(دیدگاه 4 کاربر)

َ

بازی تخته ای دندون گرد ها

مهارت های که با بازی دندون گرد ها یاد میگیری:

1- افزایش هوش هیجانی

2- افزایش تمرکز

3- افزایش سرعت تفکر