(دیدگاه 1 کاربر)

بازی سالاد امتیاز

مهارت های که با بازی سالاد امتیاز یاد میگیری:

1- اشنایی با میوه ها

2- تمرین محاسبات ریاضی