(دیدگاه 1 کاربر)

70,000 تومان

بازی سالاد امتیاز

مهارت های که با بازی سالاد امتیاز یاد میگیری:

1- اشنایی با میوه ها

2- تمرین محاسبات ریاضی

خرید بازی سالاد امتیاز از بانی تویز
بازی فکری سالاد امتیاز

70,000 تومان