(دیدگاه 3 کاربر)

بازی ساختنی سازین

مهارت های که با بازی سازین یاد میگیری:

1- تقویت هماهنگی چشم و دست

2-افزایش روابط دوستانه

3- شناخت رنگ ها

4- درک تصاویر و اشیاء