(دیدگاه 1 کاربر)

بازی کنکاش

مهارت های که با بازی کنکاش یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز و حواس

2-تمرین هوش

3- تمرین دقت و تمرکز