(دیدگاه 3 کاربر)

َ

بازی ببین و پیدا کن

مهارت های که با بازی ببین و پیدا کن یاد میگیری:

1- آموزش الفبای فارسی

2- افزایش خلاقیت

3- افزایش هوش هیجانی