(دیدگاه 7 کاربر)

َ

اسباب بازی ست پزشکی

مهارت های که با بازی ست پزشکی یاد میگیری:

1- آشنایی با پزشکی و وسایل پزشکی

2- برانگیختن حس پزشکی در فرزند

3- افزایش اعتماد به نفس