(دیدگاه 4 کاربر)

َ

بازی اسلایم سه طبقه ای

مهارت های که با بازی اسلایم سه طبقه ای یاد میگیری:

1- کاهش تنش و استرس

2- تقویت عضلات دست