(دیدگاه 1 کاربر)

بازی گروهی سوسکی

مهارت های که با بازی جذاب سوسکی یاد میگیری:

1- تمرین بازیگری

2-تمرین شناخت دروغ و واقعیت در بازی