بازی لذت بخش اسلایم مربع

15,000 تومان

َ

بازی اسلایم مربع

مهارت های که با بازی اسلایم مربع یاد میگیری:

1- تقویت سیستم عصبی

2- هماهنگی بین چشم و دست

خرید بازی اسلایم مربع از بانی تویز
بازی لذت بخش اسلایم مربع

15,000 تومان