بازی گروهی مظنونین همیشگی

مهارت های که با بازی مظنونین همیشگی یاد میگیری:

1- شخصیت شناسی

2-افزایش خلاقیت