بعد از خرید میتونی 40 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

120,000 تومان

بازی هیجانی تر دست

مهارت های که با بازی تر دست یاد میگیری:

1- سرعت عمل بالا

2-رنگ شناسی

عکس بازی تر دست از بانی تویز
بازی سرعتی تر دست

120,000 تومان