(دیدگاه 1 کاربر)

بازی تله پاتی پرفروش ترین بازی سال 2018 بوده است.

مهارت هایی که حین و بعد از بازی تله پاتی یاد میگیریم:

1- قدرت ذهن خوانی

2- چهره شناسی

3- هماهنگی تیمی

4- بازی در سکوت

5- تمرکز