(دیدگاه 3 کاربر)

75,000 تومان

َ

بازی کارتی تیزبین انگلیسی

مهارت های که با بازی تیزبین انگلیسی یاد میگیری:

1- اموزش حروف الفبا انگلیسی

2- اموزش رنگ ها

3- تقویت سرعت عمل

بازی اموزش زبان انگلیسی برای کودکان از بانی تویز
بازی کارتی اموزشی تیزبین انگلیسی

75,000 تومان