82,000 تومان

بازی جذاب تیزبین

مهارت های که با بازی تیزبین یاد میگیری:

1- سرعت عمل بالا

2- تقویت هماهنگی چشم و دست

بازیی فکری تیزبین از بانی تویز
بازی سرعتی تیزبین

82,000 تومان