(دیدگاه 1 کاربر)

بازی فکری تودیا روبی

مهارت های که با بازی تودیا یاد میگیری:

1- آشنایی با اشکال هندسی

2- افزایش دقت وتمرکز

3- افزایش سرعت تفکر