(دیدگاه 2 کاربر)

َ

بازی توربال

مهارت های که با بازی توربال یاد میگیری:

1- تقویت قدرت عضلات دست

2- عکس العمل سریع