(دیدگاه 3 کاربر)

بازی برج پیتزا

مهارت های که با بازی برج پیتزا یاد میگیری:

1- تقویت هوش بصری فضایی

2- افزایش دقت و تمرکز

3- هماهنگی بین مغز و چشم و دست