40,000 تومان

َ

ماشین توربو پلیس

مهارت های که با ماشین توربو پلیس  یاد میگیری:

1- کودک مسیریابی را یاد میگیرد

2- باعث تقویت عکس العمل سریع کودک میشود

3- باعث تحرک و فعالیت بدنی کودک میشود

4- اعتماد بنفس کودک را تقویت میکند

ماشین توربو پلیس ساده وکیوم

40,000 تومان