(دیدگاه 3 کاربر)

بازی دوچشمی

مهارت های که با بازی دوچشمی یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز و دقت

2-تقویت هوش اجتماعی