(دیدگاه 4 کاربر)

24,000 تومان

بازی فکری دو ضرب

مهارت های که با بازی دوضرب یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز

2- تمرین ریاضیات

3- تقویت هوش منطقی، ریاضی

بازی ریاضی دوضرب از بانی تویز
بازی ریاضی دوضرب

24,000 تومان