بعد از خرید میتونی 36 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

110,000 تومان

َ

بازی خون آشام

مهارت های که با بازی خون آشام  یاد میگیری:

1- تقویت هوش هیجانی

2- سرعت تصمیم گیری

3- تقویت سرعت عمل

4- تقویت حافظه

بازی کارتی خون آشام

110,000 تومان