بازی روبی مدل راه نجات

مهارت های که با بازی راه نجات یاد میگیری:

1- تقویت دقت و تمرکز

2-تمرین افزایش هوش

3- تقویت تفکر منطقی