بازی جذاب ضربدر

مهارت های که با بازی ضربدر یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز و حواس

2-تمرین جدول ضرب

3- تمرین افزایش سرعت تفکر